Hợp tác viết bài cho CoinVNI

Bạn có nhiều kiến thức về các loại tiền điện tử? Hãy hợp tác với chúng tôi để nội dung website thêm phong phú. Bất kỳ lĩnh vực gì bạn muốn viết, hãy cho chúng tôi biết nhé.

Chi phí sẽ theo thỏa thuận giữa hai bên, tùy chất lượng bài của bạn.
Hãy gửi bài cho chúng tôi, bạn sẽ có thu nhập thường xuyên với kiến thức chuyên môn của mình.

Vui lòng điền form dưới